Hur du skriver en bra ansökan

Skriv en bra ansökan

Så kammar du hem stipendiet steg för steg

Steg 1  Ring till fonden och fråga om de har en speciell blankett de vill att du ska använda för din ansökan.

Steg 2  Skriv ansökan. Den ska helst inte vara längre än en A4. Skriv rent brevet och låt det vila. Om några dagar ser du på det med klara ögon. Be någon läsa det och samla övriga dokument: Betyg, tentaresultat, rekommendation från lärare, intyg från arbetsgivare (med namn och nummer till referensperson), förteckning över inkomster och utgifter, och om det behövs, personbevis. Skicka aldrig original, bara kopior.

Steg 3  Skicka iväg ansökan. Vänta en vecka och ring sedan till fonden. Presentera dig vänligt och fråga om din ansökan kommit fram. Säger de ja, fråga om du kommit ihåg att skicka allt de behöver. Om de plockar fram din ansökan, ligger den inte längre underst i en hög. Tacka så vänligt och hoppas att de nu minns ditt namn.

Steg 4  Fick du nej? Ge inte upp, det finns massor av fonder att välja emellan. Ibland får man svettas för pengarna.

Några råd på vägen:

1. Fånga läsarens uppmärksamhet.

Du har fem sekunder på dig. Om läsaren inte blir omedelbart intresserad av ditt brev, läggs det åt sidan. Tänk på hur tidningsartiklar är skrivna: kort och rakt på saken, det viktigaste först. Var personlig, skriv enkelt men eftertänksamt, be någon läsa ditt utkast, är det något som fångar deras uppmärksamhet?

Exempel:
Mitt namn är Johnny Skosnöre, jag är 20 år gammal och jag har bestämt mig för att bli en otroligt bra ekonom! Jag vill hjälpa människor tjäna pengar och ekonomi är något alla bör förstå och jag önskar hjälpa andra människor att förbättra sin ekonomiska situation. Om jag tar en extrakurs i bokföring & redovisning samtidigt som mina ekonomiska studier, så har jag chansen att få ett jobb som ekonom direkt efter examen. Detta är precis vad jag vill göra, men det skulle betyda att jag inte har tid att jobba extra, vilket är anledningen till att jag nu ansöker om er hjälp
och ett ekonomiskt stöd.

2. Var tydlig!

Personen som läser din ansökan vill få en klar bild av dig och dina behov och helst veta att bidraget kommer att leda till någonting konkret, som en utbildning eller en konstutställning. Om din text är enkel, rak på sak och tydlig, kommer du att framstå som en person som vet vad hon vill och ägnar sin energi åt att få just det. Ett säkert kort, med andra ord.

3. Layout

Det första intrycket är det allra viktigaste. Texten ska se bra ut, vara datorskriven och uppdelad i stycken. Lite luft i texten gör att orden inte blir en enda soppa och ett välskrivet brev på fint papper talar om att du är en noggrann person. Du måste se till att läsaren över huvudtaget väljer ditt brev bland hundratals andra, genom att väcka uppmärksamhet! Ett litet klistermärke på kuvertet eller ett färgat kuvert kan räcka. Använd fantasin! Det får inte bli övertydligt, men väl något ögat fastnar på!

4. Var övertygande!

Se till att det leder en röd tråd genom brevet - allt i ditt liv har varit förberedelser för just den här resan/utbildningen/uppsatsen, och det enda som hindrar dig från att förverkliga den dröm du nu nästan snuddat vid, är ett litet ekonomiskt bidrag!

5. Ambition

Visa att du arbetar hårt för det du vill, att du har ett mål och att du ser bortom stipendiet. Du vet precis vad du vill åstadkomma. Din meningsfulla uppgift bara väntar på dig, men du behöver få hjälp att komma dit! Det är en människa som läser ditt brev, inte en institution, och du kan få den människan att se bidraget som en investering i dig.

5. Rekommendationer

För att försäkra läsaren om att du är någon värd att satsa på ska du bifoga rekommendationer från en före detta arbetsgivare, lärare eller någon annan trovärdig person vars ord väger mycket. Naturligtvis väljer du någon med pondus som du lyckats charma och som vill dig väl.

6. Ansökan för skolor, föreningar och organisationer

Många stiftelser ger bara till idella föreningar, inte till privatpersoner. Utdelningen växer. Det kan röra sig om hundratusen eller miljoner per utdelning. Det viktiga att man har en framgångsrik historia att visa på. Att man uträttat något och kan visa det. Nybildade föreningar får det svårare att få utdelning och äldre kända och etablerade organisationer får lättare utdelning. Föreningen ska göra nytta för människor i Sverige om inte annat sägs i stadgarna. T.ex har många stiftelser krav på sig att bara dela ut för barn- och ungdomsverksamhet, stöd till behövande eller vård och hjälp till sjuka och handikappade. Undervisning och forskning är andra vanliga ändamål. Liksom kultur.

När du söker medel till en skola eller förening, bifoga då även stadgar, bokslut och verksamhetsberättelse för senaste året samt budget för den planerade verksamheten eller projektet. Uppgift om medlemsantal mm. Berätta om ni har samarbete med andra organisationer eller institutioner. Be dessa intyga att de stöder Er verksamhet i tanke och handling, om ej än i pengar. Får Ni bidrag från andra givare berätta då om detta. Det legitimerar er verksamhet för en ny donation. En bra handledning på engelska i hur en organisation/förening gör en bra ansökan finnst.ex på Foundation Center i USA http://foundationcenter.org/

        Sammanfattning - Projektansökan

  • Berätta varför stiftelsen ska sponsra just ditt projekt. Det måste finnas en koppling mellan projektet och stiftelsen, kopplingen kan vara långsökt men den måste finnas.
  • Ha ett prospekt klart så de kan läsa mer i detalj om projektet. Personen du talar med kan ha mycket att att göra och kan vara stressad.
  • Var förberedd på att tala om hur mycket pengar ni behöver men börja inte förhandla om pengarna på en gång.
  • Framställ inte ert projekt som billigt, utan något som ger mycket för pengarna.
  • Ha tålamod. Arbetet kommer ta lång tid, du kan få ringa många samtal innan du får napp.