Mer om oss

Välkommen till Global Grant

Hur vi kan hjälpa dig?

Här finner du stipendier och bidrag för dig själv och din familj. Anslag till skolor, föreningar och organisationer. Global Grant innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder.  Det finns också ett verktyg och instruktioner för medlemmar där du får hjälp att enkelt göra ansökningar.

Vår vision är att vara en mötesplats för givare och mottagare. Dvs både givare och mottagare ska kunna finna varandra enkelt, snabbt och till låg kostnad. Båda sidor har svårt att göra detta. Mottagarna vet inte var de ska vända sig för att söka stöd och givarna har inte resurser för att finna och utvärdera de bästa projekten och mest lämpade kandidaterna att stödja.

Du kan söka pengar till

 • Studier, utbildning och undervisning på alla nivåer
 • Hjälp till behövande, ensamstående fattiga föräldrar
 • Sjuka och handikappade - vård, rehabilitering och rekreation
 • Forskning och utveckling
 • Kultur, konst och musik
 • Främja verksamhet för barn och ungdom, bekämpa rasism och våld 
 • Miljöarbete och teknisk utveckling
 • Alla andra tänkbara ideella projekt som riktar sig till människor

100,000 tals individer och projekt världen över får utdelning varje år. Det spelar inte så stor roll  i vilket land du lever för att det du vill studera eller göra om du har rätt idé och vet hur man genomför ett projekt framgångsrikt så finns det nästan alltid någon fond som kan hjälpa dig. Du kan få hjälp med att förverkliga dina drömmar eller få stöd för dina behov.

Några fakta om Global Grant

 • Vi har cirka 24 000 registrerade fonder och donatorer från hela världen
 • Cirka 120 000 registrerade medlemmar t ex; studenter, sjuka, fattiga, förtidspensionärer, ensamstående arbetslösa föräldrar. Även forskare, organisationer, föreningar och skolor. Exempelvis patientföreningar, kulturföreningar, invandrarföreningar, hjälporganisationer, grundskolor och förskolor.
 • Nästan 100 storabonnenter, mest bibliotek och högskolor, där du kan använda Global Grant gratis.
 • Vi har hjälpt personer och ideella föreningar sedan 1993. Vi arbetar inte med företagsfinasiering. Det finns massor av aktörer som hjälper dessa; banker, aktiebörsen, aktiefonder, investerare, myndigheter, organisationer, finansservice, affärsänglar osv. Vi arbetar bara med icke affärsdrivande verksamheter och individer och vi är unika inom denna sektor för att vi arbetar inte bara med givare och utförare från ett land utan från hela världen.

Det är enbart tack vare medlemmar och biblioteken som vi finns. 

Vem har nytta av Global Grant

Våra användare är främst marginaliserade enskilda personer och familjer, samt organisationer och föreningar som stöttar dessa grupper. Dvs barn, ungdom och äldre som lever i fattigdom eller med sjukdom/funktionshinder, ekonomiskt eller socialt utsatta, misshandlade, flyktingar, f.d. missbrukare, arbetslösa, alla de som hamnat mellan stolarna i välfärden, fattigpensionärer är en stor grupp, och sist men inte minst alla talanger inom kultur, idrott, musik, performing och visual arts, framgångsrika studenter och personal inom skola, vård och omsorg som önskar vidareutbildning. 

Din personliga information är väl skyddad

Vi delger aldrig någon personlig information om våra användare till någon utomstående. Inte ens till dem som arbetar hos oss, med oss eller för Global Grant får tillgång till någon personlig information om de inte oundgängligen behöver den för att kunna utföra de arbetsuppgifter som användarna beställt av oss. "On a need to know basis" som det  står i EU-direktivet om hanteringen av personlig information. 

Det finns ca en miljon webbsajter registrerade bara i Sverige plus alla 100-tals miljoner utländska sajter. Av dessa en miljon svenska sajter har bara drygt 900 en ansvarig utgivare, varav Global Grant är en. Den som är ansvarig utgivare kan inte skylla ifrån sig om han eller hon brustit i aktsamhet, slarvat eller med vilja brustit i sin plikt att skydda din personliga information. All din personliga information är dessutom väl skyddad med samma teknik som bankerna använder.