FAQ

 • HUR MYCKET KOSTAR DET ATT FÅ HJÄLP AV GLOBAL GRANT?
  Flera av våra tjänster och produkter får du tillgång till gratis utan kostnad. T.ex via ditt bibliotek eller din skola. Vissa  tjänster som skräddarsydda listor och månadsabonnemang görs mot en avgift. Se vår prislista.

 • VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?
  Merparten av tillgångarna kommer från välgörenhetsorganisationer och stiftelser i Sverige, EU, UK och USA. Tillgångarna har testamenterats av människor och organisationer t ex. så finansierades Uppsala och Lunds universitet av fonder i flera hundra år innan de förstatligades.

 • FÖR VILKA SYFTEN KAN JAG ANVÄNDA GLOBALGRANTS TJÄNSTER?
  Med den information som du får av oss, finns det goda chanser att finansiera din utbildning allt från grundskolan, gymnasiet, högskolan och fristående utbildningar. Du kan finansiera sådant som inte betalas av staten eller kommunen vid sjukdom, funktionshinder eller om du helt enkelt är fattig och behövande. Vi hjälper till med att finna finansiering till projekt som drivs av organisationer, sjukhus, skolor, universitet och andra akademiska institutioner. Verksamheter inom kultur, konst, musik, religion, fred, hållbarhet, klimat, välgörenhet, patientföreningar, kulturföreningar och andra projekt av icke-kommersiell natur.

 • HUR KAN STÖD & STIPENDIER - GLOBAL GRANT HJÄLPA ER?
  Vi hjälper dig med att finna rätt givare och göra en bra ansökan. Vi har inte ansökningsblanketter för tillfället men vi ska under kommande året ge våra abonnenter tillgång till blanketterna. Kuratorer, socialassistenter, diakoner och andra välfärdsarbetare kan få information om vilka hjälp som finns att få för sina klienter.

 • ÄR GLOBAL GRANT EN VÄLGÖRENHETSORGANISATION?
  Nej vi är ett affärsdrivande aktiebolag med anställda stipendiekonsulter med lång erfarenhet. Några av våra tjänster är gratis för dig eftersom ditt bibliotek eller din högskola betalar åt dig, genom att abonnera på Global Grant för din räkning.

 • VILKEN ÄR SKILLNADEN MELLAN GLOBAL GRANT OCH LÄNSSTYRELSENS REGISTER?
  Global Grant har information om VEM som kan ansöka stiftelserna, NÄR de kan ansökas och HUR man ansöker. Länsstyrelsen har bara information om vilket ÄNDAMÅL stiftelsen har och det har förstås också Global Grant information om.

 • VILL DU UPPMÄRKSAMMA ETT NYTT STIPENDIUM?
  Du som vill uppmärksamma en stiftelse eller en ny fond. Det kostar inget att bli publicerad på Global Grant. Om du vill att ditt stipendium ska synas väl så finns möjlighet att få det publicerat på framträdande plats mot en avgift. 

 • KAN MAN FÅ PENGAR AV GLOBAL GRANT?
  Ja vi delar ut SOS-stipendiet som du ansöker här, men vår bästa tjänst är ett register med fonder och stiftelser som har tillgångar på många miljarder. Databasen heter GlobalGrant.com och du kan söka i den själv efter lämpliga fonder eller låta oss göra det åt dig.

 • PÅVERKAR UTDELNINGEN CSN ELLER FÖRSÖRJNINGSSTÖDET?
  Kommunerna har olika regler, säkrast att först fråga en handläggare på socialtjänsten respektive CSN.

 • VILKEN CHANS HAR JAG ATT FÅ UTDELNING?
  Det beror på din ansökan. Vi beslutar inte om vilka som får utdelning eller hjälp. Du konkurrerar med andra sökande och du som gör en bra ansökan och verkligen behöver pengarna har goda chanser. Global Grant hjälper dig i processen. I vårt abonnemang ingår telefonstöd när du ska skriva en ansökan eller önskar få feedback på det du har skrivit.

 • VAD KAN MAN FÅ BIDRAG TILL FÖR NÅGOT?
  Utbildning, studier, hyra, mat, uppehälle, resor, mediciner, behandlingar, tandvård, glasögon, kläder, fritidsutrustning till barnen, gymkort, hjälpmedel, bil för rörelsehindrade, säng, soffa, TV, tvättmaskin, ideella föreningar kan få pengar till inventarier, utrustning, kampanjer och projekt av alla de slag.

 • VEM KAN FÅ PENGAR?
  Studenter, ekonomiskt behövande, ensamstående, sjuka, funktionshindrade, föreningar, organisationer och skolor kan få pengar. 

 • HUR MYCKET KAN JAG FÅ I UTDELNING AV EN FOND?
  Beloppet varierar beroende på ditt behov och projekt. Det kan vara allt från ett minimum på 2 000 kr till maximalt 200 000 kr per fond och år.

 • KAN MAN FÅ UTDELNING FRÅN FLERA STIFTELSER SAMTIDIGT?
  Javisst kan du få utdelning av flera fonder samtidigt. Får du för mycket pengar så får du använda dem till samma ändamål eller lämna tillbaka gåvan. Utdelningen är nämligen en gåva.

 • SKA MAN BETALA SKATT PÅ UTDELNINGEN?
  Nej, bidragen är alltid skattefria.

 • MÅSTE MAN BETALA TILLBAKA PENGARNA?
  Nej, stipendier är en gåva.

 • HJÄLP FÖR SYNSKADADE OCH DYSLEKTIKER
  Det finns flera program som läser upp skärmtexten på svenska, engelska och flera andra språk.