Hjälp

Så här gör du bra och effektiva sök i Global Grant

SKRIV UT DEN HÄR SIDAN PÅ BIBLIOTEKET ELLER HEMMA SÅ ÄR DET LÄTTARE ATT GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN

Gör så här för att få reda på vilka fonder du kan söka. Alla bidrag och stipendier som kan ansökas från fonder och stiftelser finns här på Global Grant. Alla svenska och många utländska för studier och projekt. För att få så bra träffar som möjligt så ställ först in sökinställningarna i vänsterspalten på söksidan. 

 1. Markera "Dölj utländska fonder", om du inte ska studera utomlands.
 2. Klicka på fältet  "Skriv in dina sökord", men fyll inte i några sökord om du inte är en avancerad användare. (Här kan man t.ex fylla i den kyrkoförsamling man tillhör, eller namn på den folksjukdom man lider av (cancer, hjärtsjukdom, rörelsehinder (från stroke eller medfött), astma, reumatism). Tyvärr finns inga fonder som enbart riktar sig till de nya folk- och bokstavssjukdomarna (fibromyalgi, ADHD etc). Det går inte att fylla i vad man önskar sig; bil, mobil, skolresa, säng, utrustning etc Fonder uttrycker sig ine som; "Denna fond är till för skolresor och sängar men inte för mobiler eller TV-apparater"
  .
 3. Nu kommer det upp tre "check boxar" ovanför     SÖK     knappen, markera de val som passar in på dig.
  Exempelvis "Stöd till sjuka/funtionshindrade" och "Välfärd och försörningsstöd"

När du söker i Global Grant finns det några saker som du bör känna till.

Gör så här om du ska söka studiestipendier:

 • Först söker du efter stipendier med en anknytning till din nuvarande hemort, sedan där du växte upp, och ev. din födelseort. Sök både på läns-och kommunal nivå.
 • Sök på namnen på de kyrkoförsamlingar där du varit folkbokförd.
 • Sök stipendier med anknytning till ditt ämne och stipendier som inte har några krav på ämnestillhörighet.
 • Fortsätt söka efter stipendier med anknytning till de skolor och orter som du ska studera på.
 • Till slut kan du söka efter stipendier med anknytning till din studentkår eller en förening eller kyrka som du är medlem i.

Om du söker efter bidrag till ekonomiskt behövande, eller att de sjuka eller handikappade, gör så här:

 • Sök efter bidrag med anknytning till din nuvarande hemort, sök på läns-och kommunnivå, och på den kyrkoförsamling där du är folkbokförd.
 • Sök bidrag med anknytning till din sjukdom eller funktionshinder eller ditt sjukhus och det landsting som du tillhör.
 • Till sist, kan du söka efter bidrag som har kopplingar till ditt fackförbund.

Varje sökning resulterar i en lista med fonder. Läs igenom listan, och markera de fonder som du vill spara. Klicka ofta på SPARA så du inte tappar bort någon fond du markerat. Skriv sedan ut listan med de markerade fonderna eller mejla listan till dig själv.

Det spelar ingen roll om du använder små eller stora bokstäver, du får samma resultat om du skriver bidrag, BIDRAG eller Bidrag. Vid sökningen letar programmet efter de fonder som innehåller de ord, ändamål och övriga kategorier du angett. Fonderna är också klassade med osynliga taggar för att hjälpa dig att finna de fonder som gömmer sig bakom dåligt formulerade beskrivningar. Får du för lite träffar så ange fler egenskaper t.ex kön, ämne osv. så får du fler träffar.

Hjälp för synskadade, dyslektiker, analfabeter, illiterata eller de med kognitiva besvär.
Det finns flera program som läser upp skriven text på svenska eller engelska och många andra språk. De är nästan fulländade man kan nästan inte höra att det är en "robot" som läser. Det finns också program som översätter text från svenska till andra språk, de är dock ännu inte fulländande, men vi hoppas att de något år kan vara näst in till perfekta.

Hur du söker i Global Grant,  bildskärmsvideo med flera talade språk för användare och webbinarier för bibliotekspersonal
Vi kommer göra manualer på flera talade språk med bildskärmsvideo, som visar hur du söker i Global Grant. Dessa kommer du kunna ladda ned eller strömma från vår website, Google eller Youtube. Vi vill också producera interaktiva webinarier för  bibliotekspersonal.

Din medlemssida

På din medlemssida så kan du beskriva dig själv. Berätta vem du är och ändamålet med det du vill göra. Fonderna vill veta mer om din person och karaktär än om din utbildningsbeskriving. Ta både med det som är positivt och sånt som handikappar dig. Beskriv din karaktär, berätta om dig själv och din historia och dina framtidsplaner, gör det så personligt du kan. Länka till intyg, betyg och andra handlingar som styrker de fakta som du uppger i ditt ansökningsbrev. Ladda även upp foton, ja till och med video, om du verkligen vill göra intryck, en bild säger mer än 1000 ord och gör ansökan verkligen personlig.

Skriv ut ansökan och kom ihåg att skriva under den, bifoga kopior på alla dokument som styrker din ansökan, och skicka sedan allt till respektive fond som du vill ansöka. Posta allt i god tid före sista ansökningsdagen.

Ansök inte via e-post om inte fonden vill det.

 

SÖKA PENGAR TILL FONDER OCH ORGANISATIONER

Read the five points below. The word T-R-U-S-T translated to Latin is CREDERE  'to believe or trust', a  modern word for credere is credit :)

T - Tell a story 

Everyone likes a good yarn, not least trustees. Tug on those heartstrings and make the message you are trying to get across more personal. Case studies are vital in trust fundraising so keep a constantly updated supply to hand, with quotes if possible. Look at the rhythm of your proposal – does it come together well and flow as an entire document, or is it a bit disjointed? It should be easy to read, just like a story, with a beginning, middle and end. However, do make sure that there are some hard facts along with the emotional side of things (see the section on Specifics below).

A picture says more than 1000 words, a video more than one million words. Watch this video, "The Gift" https://www.globalgrant.com/contact-us It is at the top right of the page. Enlarge the image, turn up the sound and be "emotionally moved". If you have a slow connection download the video first. The opening phrase of the video captures everyone's attention in a second ... "I never liked my father ..." 7 minutes long.

Emotions makes even trustees move, make an application that moves people.

R- Research and relationships

Always do your research. An enormous number of worthy bids end up in the trustees’ bins because the applicant has not done their research properly. Read the guidelines or giving criteria closely and do not apply to trusts that will not fund your particular type of project. Build relationships where possible with the administrators and trustees. If any of your major donors or Board members know the trustees, make contact and develop their interest in your organisation and project. Remember, relationships are not a short-term undertaking and take careful planning and cultivation.

U - USP

What is your organisation’s (or project’s) Unique Selling Point? Are you the only one to do what you do in your local area/region/country? Do you do something differently to others? Can you offer better or wider-reaching services? What will be the consequences of not receiving a grant? Learn to really sell your organisation and its work.

S - Specifics

Trustees do not appreciate vague applications. Be specific with facts and figures when writing about why your project needs their money, and be specific again about exactly how much money you are asking for. Finally, be specific when you are telling them what you will do with their money, how many people/animals etc will benefit, what the intended aims and outcomes of your project are, and in what timescale.

T - Timing

Linked in with undertaking proper research, find out wherever possible when the trustees’ next meeting is and when the cut off date is for you to send in your bid. Ensure you leave yourself plenty of time to write the bid, obtain any signatures or referees’ details required, and allow time for others to critique your bid and make amendments. Also under the heading Timing, thank any trust that gives you a grant immediately and do not forget to diarise the date by which you need to submit a grant report, allowing plenty of time for you to collate the relevant information from all parties.