Hur man gör en bra ansökan om man är sjuk, funktionshindrad eller ekonomiskt behövande (också Corona virus COVID-19)

Inledning

Ofta är det så att sjukdom och ekonomiska svårigheter går hand i hand.

Ekonomiskt behövande innebär enligt Skatteverket att en persons totala månadsinkomst inklusive bidrag får vara högst fyra prisbasbelopp eller 193 200 kr per år (2022) före skatt (ca 16 100 kr per månad). Fondernas inkomstgränser kan vara både högre och lägre, det bör du stämma av med fonderna innan du ansöker. Ansök om två - tre olika saker exempelvis hyra, uppehälle, kostnader du har för barn och deras kläder, fritidsutrustning, skolmaterial, dator, skolresor mm.

Som studerande är det vanligt med låg inkomst, men om du inte också är ensamstående förälder, har ett funktionshinder eller sjukdom så får du istället ansöka bidrag ur fonder för studerande, se kapitel 1.5.

Om du har försörjningsstöd från socialtjänsten så kan det innebära att du får sänkt försörjningsstöd med samma belopp som du får i utdelning. Fonderna delar normalt inte ut till dem som saknar bostad, det vill säga hyreskontrakt i första eller andra hand, inte heller till dem som äger bostadsrätt eller villa.

Utdelningen du får är skattefri och du behöver inte betala tillbaka den. Den ska inte tas upp i din deklaration eller som inkomst.

P.S. Om du förlorat inkomst eller behöver extra pengar på grund av Corona viruset COVID-19 så kan du också ansöka om hjälp.

Ansökningsprocessen steg för steg

Hitta fonderna

  • På söksidan letar du rätt på de fonder som passar dig. 
  • Markera din hemkommun och ditt hemlän, och avmarkera "Alla kan ansöka".
  • Klicka SÖK om ändamålen som är ifyllda passar dig, annars byt
  • Klicka på raderna med fonderna som visas och läs igenom fondernas villkor och välj ut några som har ansökningsperioder som passar dig och där du uppfyller villkoren.

  • Följ instruktionerna för inloggning om du inte är på ett bibliotek eller redan är inloggad på ditt bibliotek
  • Spara de fonder du gillar till din medlemssida
  • Mejla dem också till dig själv (se iconerna högre upp ovanför listan)

  • Surfa till fondernas hemsida och se om de har en speciell ansökningsblankett och vilka bilagor de önskar. Dubbelkolla sista ansökningsdatum. Har de ingen hemsida så kan du ringa eller bara skicka in ansökan om de inte svarar.