Bibliotek, universitet och högskolor som abonnerar på Global Grant

HÄR FINNS GLOBAL GRANT

FOLKBIBLIOTEK
Länsbiblioteken ansvarar normalt för att de lokala folkbiblioteken i länet/regionen rapporterar till Global Grant vilka bibliotek som ska finnas med i listan över bibliotek som har Global Grant.
Du kan logga in på Global Grant hemifrån eller på biblioteket. Vissa större bibliotek använder eget system för inloggning hemifrån. Alla bibliotek ansvarar själva för att publicera aktuella länkar på bibliotekets egna webbsidor för vilka publika databaser de erbjuder låntagarna inloggning hemifrån, och vilka webbadress som ska användas. Vi har ingen befogenhet eller kontroll över bibliotekens system eller om de har uppdaterat sina websajer med aktuella länkar och aktuella IP-adresser för IP-inloggning på biblioteket. Om något inte fungerar, kontaka ditt bibliotek. Får du ingen hjälp kontakta Global Grant

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
Om du arbetar eller studerar på ett universitet eller en högskola så har du normalt tillgång till Global Grant via remote access eller på skolan direkt via nätverket, använd skolans användarID (studentleg, motsvarande för personal). Vi har inte någon kontroll eller befogenhet att uppdatera länkar eller IP-adresser i universitetens/högskolornas bibliotekssystem. Kontakta universitetsbiblioteket vid problem. Får du ingen hjälp kontakta Global Grant

Om ditt bibliotek eller ditt skolbibliotek inte abonnerar på Global Grant så föreslå dem att göra det.

 
Vem har nytta av Global Grant
 
Våra användare är främst marginaliserade enskilda personer och familjer, samt organisationer och föreningar som stöttar dessa grupper. Dvs barn, ungdom och äldre som lever i fattigdom eller med sjukdom/funktionshinder, ekonomiskt eller socialt utsatta, misshandlade, flyktingar, f.d. missbrukare, arbetslösa, de som hamnat mellan stolarna i välfärden. Fattigpensionärer (de med garantipension) är en stor grupp, och sist men inte minst alla talanger inom kultur, idrott, musik, performing och visual arts, framgångsrika studenter och personal inom skola, vård och omsorg som önskar vidareutbildning. 
 
Vi delger aldrig någon personlig information om våra användare till någon utomstående. Inte ens till dem som arbetar hos oss, med oss eller för Global Grant får tillgång till någon personlig information om de inte oundgängligen behöver den för att kunna utföra de arbetsuppgifter som användarna beställt av oss. "On a need to know basis" som det står i EU-direktivet angående hanteringen av personlig information. 
 
Vi har en personligt ansvarig utgivare. Det finns ca en miljon webbsajter registrerade bara i Sverige (plus alla 100-tals miljoner sajter registrerade utomlands). Av dessa en miljon svenska sajter så har bara drygt 900 stycken, en ansvarig utgivare, bosatt i Sverige. Vi lyder därför inte under PUL, utan under tryckfrihetsförordningen och ytterst under grundlagen om yttrandefrihet.
 
För användarnas räkning önskar vi att alla i Sverige får fri tillgång till Global Grant.