Stora Fondboken REA 99 kr

STORA FONDBOKEN 2019 KOMMER UTGÅ FRÅN 1 JULI 2022. DU KAN LÅNA DEN PÅ NÄSTAN ALLA BIBLIOTEK MEN DEN GÅR INTE ATT KÖPA LÄNGRE.

Vi rekommenderar att du istället använder vår databas, den uppdateras dagligen med nya uppgifter.

De bästa bidragen och fonderna

Om du är in en livssituation där du behöver ekonomiskt stöd är vår förhoppning att den här boken kan vara till hjälp. Låna den på biblioteket, om de inte har den hemma be dom beställa den.

I den här boken har vi sammanställt de 1000 bästa bidragen och goda råden från 25 års erfarenhet av att hjälpa människor och organisationer att söka bidrag för

  • Sjuka och funktionshindrade
  • Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande
  • Studier och utbildningar
  • Kultur, miljö och projekt
  • Föreningar och organisationer

Innehåll

  • De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna
  • Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål
  • Hur du skriver en bra ansökan
  • Nya exempelbrev
  • ISBN 978-91-979176-1-2

STORA FONDBOKEN 2019 KOMMER UTGÅ FRÅN 1 JUNI 2022. DU KAN LÅNA DEN PÅ NÄSTAN ALLA BIBLIOTEK MEN DEN GÅR INTE ATT KÖPA LÄNGRE.

Vi rekommenderar att du istället använder vår databas, den uppdateras dagligen med nya uppgifter.


|