Hur du skriver en bra ansökan

Behövande - viktigt innehåll i din ansökan

Exempel på behövande: Barn, äldre, ensamstående med barn, sjuka, handikappade, pensionärer, skadade, utsatta, misshandlade...

 1. - Kort levnadsberättelse, beskriv din livssituation
 2. - Intyg från kurator, diakon, socialassistent som styrker din livssituation etc (Viktigt!)
 3. - Personbevis
 4. - Inkomstintyg från skatteverket, försäkringskassan, underhåll, bostadsbidrag etc som styrker dina inkomster
 5. - Budget. Hur mycket utgifter du har varje månad och hur mycket pengar det fattas för att göra det du vill.
 6. - Gärna ett glatt foto så att det inte bara blir elände

Några råd på vägen

Tänk inte på vad som står under råden till duktiga studenter och talanger inom idrott, musik, performing och visual arts nedan. De råden är inte avsedda för dig som har det svårt. Skriv rakt ur hjärtat.

Det är inte den som det är mest synd om eller den som klagar mest som vinner, utan den som trots en svår situation har en idé, en vilja om hur livet ska kunna bli lite lättare och ljusare med ett bidrag. Skriv kort och konkret.

Skriv under ansökan och bifoga intyg eller påskrift på din ansökan av en socialassistent, församlingsassistent, diakon eller dylikt. Vid sjukdom, funktionshinder eller skada bifoga läkarintyg. Om du önskar en behandling så bör den vara motiverad av oberoende läkare eller oberoende expert. Med oberoende menas en läkare eller en kompetent expert som inte kommer tjäna pengar på att du får bidrag till den behandling du önskar.

 Lycka till!  


Studerande - Så kammar du hem stipendiet steg för steg, goda råd före, under och efter
ansökan skickats in

Steg 1  Ring till fonden och fråga om de har en speciell blankett de vill att du ska använda för din ansökan.

Steg 2  Skriv ansökan. Den ska helst inte vara längre än en A4. Skriv rent brevet och låt det vila. Om några dagar ser du på det med klara ögon. Korrekturläs och se till att stava rätt. Be någon läsa det och samla övriga dokument: Betyg, tentaresultat, rekommendation från lärare, ledare, skriftligt intyg eller bättre skriftligt omdöme från arbetsgivare (med namn och telefonnummer till referensperson), förteckning över inkomster och utgifter, och om det behövs, personbevis. Skicka aldrig original, bara kopior.

Steg 3  Skicka iväg ansökan. Vänta en vecka och ring sedan till fonden. Presentera dig vänligt och fråga om din ansökan kommit fram. Säger de ja, fråga om du kommit ihåg att skicka allt de behöver. Om de plockar fram din ansökan, ligger den inte längre underst i en hög. Tacka så vänligt och hoppas att de nu minns ditt namn.

Steg 4  Fick du nej? Ge inte upp, det finns massor av fonder att välja emellan. Ibland får man svettas för pengarna.

NÅGRA RÅD PÅ VÄGEN

1. Fånga läsarens uppmärksamhet.

Du har fem sekunder på dig. Om läsaren inte blir omedelbart intresserad av ditt brev, läggs det åt sidan. Tänk på hur tidningsartiklar är skrivna: kort och rakt på saken, det viktigaste först. Var personlig, skriv enkelt men eftertänksamt, be någon läsa ditt utkast, är det något som fångar deras uppmärksamhet?

Exempel:

Hej!

Mitt namn är Linda, jag är 24 år gammal och jag har bestämt mig för att hjälpa utsatta människor! Jag brinner för att uppmuntra, hjälpa och visa människor hur de ska göra för att förbättra sin situation och sina liv. Detta har varit min passion sedan jag hjälpte min funktionshindrade mormor som liten.

Sedan flera år är jag verksam inom hjälporganisationen XYZ. Jag hjälper också till i ett soppkök för hemlösa. Nu har jag blivit inbjuden till en kurs för volontärer och socialarbetare som hålls på distans, men med regelbundna seminarieträffar i Stockholm fem gånger under en termin. Eftersom jag studerar och bor i Skåne så behöver jag lite ekonomisk hjälp för att finansiera kurslitteratur, resor och mat. Boendet ordnar jag gratis hos en annan vollontär som bor i Stockholm. Om ni kan hjälpa mig med detta så kommer mina erfarenheter, kombinerade med den kunskap jag får, medföra att människor i nöd får hjälp och sist men inte minst så får jag chansen till ett fast jobb inom hjälporganisationen XYZ direkt efter examen. 

Detta är precis vad jag vill göra, det är min dröm! Men det skulle betyda att det inte finns tid över att jobba extra, vilket är anledningen till att jag nu ansöker om er hjälp och ett ekonomiskt stöd. Se bifogad budget för hur mycket jag satsar själv och hur mycket som fattas.

Stiftelsen ABC har beviljat mig 5,000 kr i stipendium för denna kurs. Jag har också ansökt om ett SOS-stipendium från Global Grant.

2. Var personlig!

Personen som läser din ansökan vill få en klar bild av dig och din karaktär. Vem du är och helst veta att bidraget kommer att leda till någonting konkret, som en utbildning eller ett jobb. Om din text är enkel, rak på sak och tydlig, kommer du att framstå som en person som vet vad hon vill och ägnar sin energi åt att få just det. Ett säkert kort, med andra ord.

3. Layout

Det första intrycket är det allra viktigaste. Texten ska se bra ut, vara datorskriven och uppdelad i stycken. Lite luft i texten gör att orden inte blir en enda soppa och ett välskrivet brev på fint papper talar om att du är en noggrann person. Du måste se till att läsaren över huvudtaget väljer ditt brev bland hundratals andra, genom att väcka uppmärksamhet! Ett litet klistermärke på kuvertet eller ett färgat kuvert kan räcka. Använd fantasin! Det får inte bli övertydligt, men väl något ögat fastnar på!

4. Var övertygande!

Se till att det leder en röd tråd genom brevet - allt i ditt liv har varit förberedelser för just den här resan/utbildningen/uppsatsen, och det enda som hindrar dig från att förverkliga den dröm du nu nästan snuddat vid, är ett litet ekonomiskt bidrag!

5. Ambition

Visa att du arbetar hårt för det du vill, att du har ett mål och att du ser bortom stipendiet. Du vet precis vad du vill åstadkomma. Din meningsfulla uppgift bara väntar på dig, men du behöver få hjälp att komma dit! Det är en människa som läser ditt brev, inte en institution, och du kan få den människan att se bidraget som en investering i dig.

6. Rekommendationer

För att försäkra läsaren om att du är någon värd att satsa på ska du bifoga rekommendationer från en före detta arbetsgivare, lärare, ledare eller någon annan trovärdig person vars ord väger mycket. Naturligtvis väljer du någon med pondus som du lyckats charma och som vill dig väl.


 Ansökan för skolor, föreningar och organisationer

Många stiftelser ger bara till idella föreningar, inte till privatpersoner. Utdelningen växer. Det kan röra sig om hundratusen eller miljoner per utdelning. Det viktiga att man har en framgångsrik historia att visa på. Att man uträttat något och kan visa det. Nybildade föreningar får det svårare att få utdelning och äldre kända och etablerade organisationer får lättare utdelning. Föreningen ska göra nytta för människor i Sverige om inte annat sägs i stadgarna. T.ex har många stiftelser krav på sig att bara dela ut för barn- och ungdomsverksamhet, stöd till behövande eller vård och hjälp till sjuka och handikappade. Undervisning och forskning är andra vanliga ändamål. Liksom kultur.

När du söker medel till en skola eller förening, bifoga då även stadgar, bokslut och verksamhetsberättelse för senaste året samt budget för den planerade verksamheten eller projektet. Uppgift om medlemsantal mm. Berätta om ni har samarbete med andra organisationer eller institutioner. Be dessa intyga att de stöder Er verksamhet i tanke och handling, om ej än i pengar. Får Ni bidrag från andra givare berätta då om detta. Det legitimerar er verksamhet för en ny donation. En bra handledning på engelska i hur en organisation/förening gör en bra ansökan finnst.ex på Foundation Center i USA http://foundationcenter.org/

Sammanfattning - Projektansökan

 1. - Berätta varför stiftelsen ska sponsra just ditt projekt. Det måste finnas en koppling mellan projektet och stiftelsen, kopplingen kan vara långsökt men den måste finnas.
 2. - Ha ett prospekt klart så de kan läsa mer i detalj om projektet. Personen du talar med kan ha mycket att att göra och kan vara stressad.
 3. - Var förberedd på att tala om hur mycket pengar ni behöver men börja inte förhandla om pengarna på en gång.
 4. - Framställ inte ert projekt som billigt, utan något som ger mycket för pengarna.
 5. - Ha tålamod. Arbetet kommer ta lång tid, du kan få ringa många samtal innan du får napp.

 

Read the five points below. The word T-R-U-S-T translated to Latin is CREDERE  'to believe or trust', a  modern word for credere is credit :)

T - Tell a story 

Everyone likes a good yarn, not least trustees. Tug on those heartstrings and make the message you are trying to get across more personal. Case studies are vital in trust fundraising so keep a constantly updated supply to hand, with quotes if possible. Look at the rhythm of your proposal – does it come together well and flow as an entire document, or is it a bit disjointed? It should be easy to read, just like a story, with a beginning, middle and end. However, do make sure that there are some hard facts along with the emotional side of things (see the section on Specifics below).

A picture says more than 1000 words, a video more than one million words. Watch this video, "The Gift" https://www.globalgrant.com/contact-us It is at the top right of the page. Enlarge the image, turn up the sound and be "emotionally moved". If you have a slow connection download the video first. The opening phrase of the video captures everyone's attention in a second ... "I never liked my father ..." 7 minutes long.

Emotions makes even trustees move, make an application that moves people.

R- Research and relationships

Always do your research. An enormous number of worthy bids end up in the trustees’ bins because the applicant has not done their research properly. Read the guidelines or giving criteria closely and do not apply to trusts that will not fund your particular type of project. Build relationships where possible with the administrators and trustees. If any of your major donors or Board members know the trustees, make contact and develop their interest in your organisation and project. Remember, relationships are not a short-term undertaking and take careful planning and cultivation.

U - USP

What is your organisation’s (or project’s) Unique Selling Point? Are you the only one to do what you do in your local area/region/country? Do you do something differently to others? Can you offer better or wider-reaching services? What will be the consequences of not receiving a grant? Learn to really sell your organisation and its work.

S - Specifics

Trustees do not appreciate vague applications. Be specific with facts and figures when writing about why your project needs their money, and be specific again about exactly how much money you are asking for. Finally, be specific when you are telling them what you will do with their money, how many people/animals etc will benefit, what the intended aims and outcomes of your project are, and in what timescale.

T - Timing

Linked in with undertaking proper research, find out wherever possible when the trustees’ next meeting is and when the cut off date is for you to send in your bid. Ensure you leave yourself plenty of time to write the bid, obtain any signatures or referees’ details required, and allow time for others to critique your bid and make amendments. Also under the heading Timing, thank any trust that gives you a grant immediately and do not forget to diarise the date by which you need to submit a grant report, allowing plenty of time for you to collate the relevant information from all parties.