Stora Fondboken

STORA FONDBOKEN
1. Innehåller uppgifter om 7500 svenska fonder.
2. Bra sökregister uppdelat på ändamålstyper, geografiskt verksamhetsområde och olika studieämnen.
3. Sveriges största i sitt slag.
4. ISBN 978-91-979-1760-5
5. UTGÅNGEN men finns på biblioteket och kan normalt beställas billigast hos AdLibris.
6. Nästa upplaga kommer att fokusera på de fonder som är mest aktiva, dvs de mest populära fonderna. Den kommer bantas till cirka 2-3000 fonder blandat mest svenska men också en del utländska fonder som svenskar kan söka för studier i utlandet eller för svenska verksamheter i utlandet.