Stora Fondboken

STORA FONDBOKEN 2019

 

NY UPPLAGA UNDER TRYCKNING

1. Ny slimmad upplaga på väg med de 1 000 bästa svenska och utländska fonderna utvalda.
2. Nyskrivna kapitel om hur du gör en bra ansökan
2. Utgivningsdatum 15 augusti 2018
3. Beställes billigast och snabbast via Ad-Libris eller Bokrondellen. Förbeställningar kan SNART göras.
4. Stora Fondboken kommer även som e-bok för nedladdning som lån från biblioteket eller kan också köpas.
 
     Bilden visar fel årtal, ska vara 2019
Innehållsförteckning

1. STORA FONDBOKEN 2019 ............................................................................. 17
1.1. Mer om Stora Fondboken 2019 .................................................................... 17
1.2. Så använder du Stora Fondboken ................................................................. 17
1.3. Att tänka på .............................................................................................. 18
1.4. Ansökan om bidrag till sjuka, funktionshindrade och
ekonomiskt behövande ...................................................................................... 19
1.5. Exempel på ansökan för sjuka och ekonomiskt behövande ............................... 22
1.6. Ansökan om bidrag för studier och utbildning ................................................. 23
1.7. Exempel på ansökningsbrev för studerande .................................................... 27
1.8. Förslag till ansökan om anslag till projekt ....................................................... 29
1.9. Förslag till inledning om anslag till projekt ...................................................... 34

2. GEOGRAFISK INDELNING – SVERIGE ............................................................... 35
2.1. Blekinge .................................................................................................... 35
2.2. Dalarna ..................................................................................................... 35
2.3. Gotlands län ............................................................................................... 35
2.4. Gävleborgs län ........................................................................................... 35
2.5. Stor-Göteborg ............................................................................................ 36
2.6. Hallands län ............................................................................................... 36
2.7. Jönköpings län, Kronobergs län och Småland .................................................. 36
2.8. Kalmar län med Öland ................................................................................. 36
2.9. Norrbottens län .......................................................................................... 36
2.10. Skåne ..................................................................................................... 37
2.11. Stockholms län, Storstockholm ................................................................... 37
2.12. Södermanlands län ................................................................................... 37
2.13. Uppsala län ............................................................................................. 37
2.14. Värmlands län ......................................................................................... 38
2.15. Västerbottens län ..................................................................................... 38
2.16. Västernorrlands län .................................................................................. 38
2.17. Västmanlands län .................................................................................... 38
2.18. Västra Götalandsregionen ......................................................................... 38
2.19. Örebro län .............................................................................................. 39
2.20. Östergötlands län .................................................................................... 39

3. GEOGRAFISK INDELNING – UTLANDET ........................................................... 40
3.1. Svenska fonder för utlandet ........................................................................ 40
3.2. USA ......................................................................................................... 40
3.3. UK ........................................................................................................... 41
3.4. Fonder med anknytning till Nya Zeeland, Australien, Kina, Japan,
Spanien, Kanada, Singapore m.fl. ....................................................................... 41

4. NÅGRA VANLIGA ÄNDAMÅL ............................................................................ 41
4.1. Högskolestudier ......................................................................................... 41
4.2. Utbildningar och kurser utom högskolestudier ................................................ 42
4.3. Sjuka, funktionshindrade och ekonomiskt behövande ...................................... 42
4.4. Idrott, miljö, ledarskap, verksamheter för barn & ungdom ............................... 43
4.5. Föreningsprojekt; patientföreningar, invandrarföreningar,
u-hjälp, välgörenhetsarbete, övrigt ..................................................................... 43

5. ALLA FONDER OCH STIFTELSER ...................................................................... 44

6. NAMNREGISTER ÖVER ALLA FONDER ............................................................. 545
 
 
Bläddra i boken och provläs (kommer snart)